Gwarancje dla młodzieży - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Nagłówek

Gwarancje dla młodzieży

Możliwość uczestnictwa w projekcie kompleksowej rehabilitacji

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych Oddział Wielkopolski informuje, że ruszył nabór do projektu „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej...

Konsultacje Komisji Europejskiej dot. zatrudnienia osób młodych

Pragniemy zachęcić Państwa do udziału w konsultacjach Komisji Europejskiej dot. zatrudnienia osób młodych. Konsultacje skierowane są do instytucji zaangażowanych w realizację...

Nowa wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Informujemy, że 3 lipca 2019 r. Pani Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak podpisała piętnastą wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój...

Zmiany w regulaminie konkursu POWR.01.02.01-IP.23-04-005/19.

Informujemy, że w dniu 11 lipca 2019 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu wprowadził zmiany w regulaminie konkursu POWR.01.02.01-IP.23-04-005/19. Zmiany dotyczą skorygowania...

Zmiany w regulaminie konkursu POWR.01.02.01-IP.23-04-005/19

Informujemy, że w dniu 4 lipca 2019 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu wprowadził zmiany w regulaminie konkursu POWR.01.02.01-IP.23-04-005/19. Zmiany dotyczą m.in.: ...

Informujemy, że w dniu 14 czerwca 2019 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu wprowadził zmiany w regulaminie konkursu POWR.01.02.01-IP.23-04-005/19.

Zmiany dotyczą m.in. uzupełnienia informacji nt. stawek maksymalnych w poszczególnych szkoleniach zawodowych oraz skorygowania brzmienia kryterium premiującego nr 7. ...

Prezentacja ze spotkania informacyjnego dla podmiotów aplikujących w Poddziałaniu 1.2.1 PO WER.

11 czerwca 2019 r. w siedzibie WUP w Toruniu spotkaliśmy się z potencjalnymi Beneficjentami przygotowującymi projekty aktywizacyjne w Poddziałaniu 1.2.1 Wsparcie udzielane z...

Spotkanie informacyjne dla podmiotów planujących aplikować o środki EFS w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja rozwój - Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla podmiotów planujących aplikować o środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój -...

Informacje nt. trwającego procesu negocjacji prowadzonych w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.23-04-004/18 w Poddziałaniu 1.2.1 PO WER

Informujemy, iż w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.23-04-004/18 dla Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego trwa proces negocjacji z 31...

Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu POWR.01.02.01-IP.23-04-004-18 z dnia 23 kwietnia 2019 r.

Informujemy, że w dniu 23 kwietnia 2019 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu wprowadził zmiany w regulaminie konkursu POWR.01.02.01-IP.23-04-004/18. Zmiany dotyczą m.in. trybu...

Wyświetlanie 1 - 10 z 16 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę