Regionalny Program Operacyjny - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Nagłówek

Regionalny Program Operacyjny

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Działania 8.1 RPO WK-P

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór, który stanowi wezwanie w rozumieniu art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014...

Zatwierdzenie przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Założeń do projektów pozakonkursowych wdrożeniowych w ramach Działania 8.1 RPO WK-P

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą nr 52/1913/15 z dnia 23 grudnia 2015 r. zatwierdził Założenia do projektów pozakonkursowych wdrożeniowych w ramach Działania 8.1...

Zatwierdzenie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą nr 51/1862/15 z dnia 16 grudnia  2015 r. zatwierdził Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego...

Spotkanie z Dyrektorami PUP

W dniu 2 października 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu odbyła się narada z Dyrektorami Powiatowych Urzędów Pracy województwa kujawsko-pomorskiego....

Podpisanie umów o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Działania 8.1 RPO WK-P

W dniu 31 sierpnia 2015 r. pomiędzy WUP w Toruniu działającym w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego a 20 powiatowymi urzędami pracy zostały podpisane umowy o dofinansowanie...

Zatwierdzenie listy projektów pozakonkursowych w ramach RPO-WKP

Informujemy, że w dniu 24 sierpnia 2015 r. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi priorytetowej 8...

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Działania 8.1 RPO WK-P 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy z terenu województwa...

Zatwierdzenie Kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.1 RPO WK-P

Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 uchwałą Nr 2/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r. zatwierdził Kryteria wyboru...

Zatwierdzenie dokumentów programowych RPO przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 13 maja 2015 r. zatwierdził Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego...

Porozumienie w sprawie realizacji RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego powierzył Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Toruniu, w ramach porozumienia zawartego 15 kwietnia 2015 roku, pełnienie roli Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Na mocy ww. porozumienia Wojewódzki Urząd Pracy...

Wyświetlanie 161 - 170 z 170 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę