Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Nagłówek

Aktualności

Komunikat w sprawie zmiany czasu trwania oceny formalno-merytorycznej w ramach Konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18

Informujemy, że w ramach RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 dla Poddziałania 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, w ramach...

Aktywizacja bezrobotnych w czerwcu 2019 roku

W czerwcu 2019 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 6863 nowych bezrobotnych (o 8,7% mniej niż w miesiącu poprzednim i o 20,7% mniej niż w czerwcu 2018 roku)....

Biuletyn informacyjny - czerwiec 2019 roku

Opublikowano Biuletyn Informacyjny WUP w Toruniu: „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego" za czerwiec 2019 r. W Biuletynie wykorzystano dane ze Sprawozdania MRPiPS-01...

Nowa wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Informujemy, że 3 lipca 2019 r. Pani Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak podpisała piętnastą wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój...

Środki z rezerwy Funduszu Pracy dla województwa kujawsko-pomorskiego

W dniu  3 lipca 2019  r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłosił trzeci nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Funduszu Pracy na realizację...

Zmiany w regulaminie konkursu POWR.01.02.01-IP.23-04-005/19.

Informujemy, że w dniu 11 lipca 2019 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu wprowadził zmiany w regulaminie konkursu POWR.01.02.01-IP.23-04-005/19. Zmiany dotyczą skorygowania...

Lista projektów skierowanych do negocjacji w ramach konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż Dyrektor WUP w Toruniu zatwierdził Listę projektów skierowanych do negocjacji w ramach konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18....

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w czerwcu 2019 roku

Publikujemy Informację wstępną o rynku pracy w czerwcu 2019 roku, przygotowaną na podstawie meldunków o rynku pracy przekazanych przez powiatowe urzędy pracy województwa...

Zmiany w regulaminie konkursu POWR.01.02.01-IP.23-04-005/19

Informujemy, że w dniu 4 lipca 2019 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu wprowadził zmiany w regulaminie konkursu POWR.01.02.01-IP.23-04-005/19. Zmiany dotyczą m.in.: ...

Narada Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu

W dniu 1 lipca 2019 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu odbyła się narada Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Wojewódzkiego...

Wyświetlanie 11 - 20 z 436 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę