Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Nagłówek

Aktualności

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny kryteriami merytorycznymi i premiującymi - Konkurs 8.2.1 RPO WK-P

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż ocenie kryteriów merytorycznych i premiujących podlega 30 wniosków o dofinansowanie projektu, złożonych w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17. Załączniki Lista...

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 dla Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe.

Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach IV tury konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 (13.06.2018 r.) ...

Zamknięcie konkursu 8.5.2 Wsparcie Outplacementowe RPO WK-P

Konkurs nr   nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-002/16 został zamknięty   Uchwałą nr 4/154/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę