Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Bioinformatyk
Kod: 213109
Synteza: Analizuje i przetwarza dane medyczne i biochemiczne pacjentów w placówkach naukowych klinik i szpitali; tworzy komputerowe bazy danych genów i ich mutacji; określa mutacje genów i chorób genetycznych przy pomocy markerów DNA; współpracuje z laboratoriami genetycznymi i farmaceutycznymi oraz firmami produkującymi sprzęt diagnostyczny i laboratoryjny.
Zadania zawodowe:
 • projektowanie i tworzenie nowego oprogramowania informatycznego oraz technologii do analizy danych biologicznych;
 • prowadzenie badań i analiz danych biologicznych przy zastosowaniu narzędzi informatycznych;
 • katalogowanie informacji biologicznych i wyszukiwanie sekwencji genów w komputerowych bazach danych;
 • mapowanie genomu i analizowanie materiału genetycznego w celu określenia mutacji genów i chorób genetycznych przy pomocy markerów DNA;
 • przeprowadzanie badań i analiz (tzw. genotypowanie) służących do wyszukiwania genów odpowiedzialnych za choroby genetyczne;
 • modelowanie układów biologicznych;
 • współpraca z poradniami i laboratoriami genetycznymi prowadzącymi badania prenatalne, badania pod kątem nosicielstwa chorób genetycznych, badania ustalające ojcostwo itp.;
 • współpraca z laboratoriami kryminalistycznymi potwierdzającymi związek materiału genetycznego z osobami popełniającymi przestępstwa lub z ofiarami przestępstw;
 • stosowanie nowoczesnych technik informatycznych do rozwiązywania problemów związanych ze skutkami intensywnego rozwoju nauk przyrodniczych;
 • uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach z zakresu bioinformatyki;
 • publikowanie wyników badań w czasopismach specjalistycznych;
 • udział w kongresach, konferencjach i seminariach naukowych.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu bioinformatyki;
 • projektowanie i wykonanie niestandardowych analiz danych biologicznych, dostosowanych do potrzeb konkretnych danych / badań.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę