Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Normalizator
Kod: 214107
Synteza: Organizuje, promuje i wykonuje prace z zakresu standaryzacji i normalizacji w zakresie norm międzynarodowych, krajowych, zakładowych; czuwa nad stosowaniem tych norm w dokumentacji technicznej i produkcji.
Zadania zawodowe: - bieżące śledzenie norm, aktów prawnych i wprowadzanych norm krajowych;
- kontrola dokumentacji technicznej i produkcji pod względem zgodności z normami;
- kierowanie opracowywaniem nowych norm zakładowych;
- uzgadnianie projektów nowych norm zakładowych;
- nadzorowanie zaopatrzenia jednostek zakładu w normy;
- udzielanie konsultacji z zakresu stosowania standardów, norm, parametrów jakościowych itp.;
- nadzorowanie ewidencji stosowanych w produkcji i projektowaniu norm krajowych i zakładowych;
- udział w pracach i organizacji przedsięwzięć w zakresie podnoszenia jakości produkcji;
- uczestnictwo w pracach zespołów opracowujących nowe normy krajowe i międzynarodowe.
Dodatkowe zadania zawodowe: - pełnienie funkcji rzeczoznawcy w zakresie stosowania norm i standaryzacji.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę