Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Inżynier ruchu kolejowego
Kod: 216402
Synteza: Prowadzi prace badawcze i projektowe w zakresie kolejnictwa, kieruje jednostkami zajmującymi się eksploatacją kolei, planuje, organizuje, kontroluje i sprawuje nadzór nad eksploatacją i utrzymaniem linii kolejowych oraz bezpieczeństwem ruchu kolejowego, wynikających z aktów prawnych dotyczących transportu kolejowego i przepisów wewnętrznych zarządców i przewoźników kolejowych.
Zadania zawodowe: - prowadzenie prac badawczych i projektowych w zakresie organizacji, techniki, technologii i eksploatacji transportu kolejowego;
- planowanie, organizowanie i nadzór przewozów pasażerskich i towarowych, w aglomeracjach, w obrębie rejonów całej sieci, a także w zakresie przewozów międzynarodowych;
- planowanie, organizowanie i nadzór transportu w zakładach przemysłowych i na bocznicach;
- układanie rozkładów jazdy okresowych, dobowych, operatywnych
- zarządzanie jednostkami różnego szczebla zajmującymi się eksploatacją linii kolejowych i taboru kolejowego;
- kontrolowanie wykonywania czynności na stanowiskach pracy zgodnie z zasadami i warunkami bezpiecznego prowadzenia ruchu i utrzymania infrastruktury kolejowej;szkolenie lub egzaminowanie pracowników w zakresie uzyskiwania kwalifikacji zawodowych do wykonywania pracy na stanowiskach związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem pojazdów kolejowych;
- nadzorowanie innych pracowników.
Dodatkowe zadania zawodowe: - w urzędach administracji państwowej i samorządowej wykonywanie prac na stanowiskach specjalisty związanych z eksploatacją i zarządzaniem na kolei.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę