Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Analityk baz danych
Kod: 252102
Synteza: Odpowiada za raportowanie danych z systemów informatycznych;
zajmuje się wsparciem użytkowników baz danych poprzez sporządzanie analiz na podstawienie dostępnych danych zgromadzonych w systemach informatycznych;
bierze udział w optymalizacji struktury baz danych oraz podejmuje działania na rzecz usprawnienia systemów informatycznych pod kątem raportowania z nich niezbędnych danych do sporządzenia analizy.
Zadania zawodowe: budowanie logicznego, fizycznego modelu danych oraz sporządzanie specyfikacji mapowań pomiędzy systemami, w tym tworzenie specyfikacji dodatkowych źródeł danych;
projektowanie rozwiązań struktur bazodanowych;
nadzorowanie poprawności funkcjonowania baz danych i generowanych z systemów raportów;
sporządzanie raportów i analiz zgodnie z określonymi wymaganiami w tym zakresie;
administrowanie systemami wspomagającymi hurtownie danych i systemy transakcyjne oraz utrzymywanie bieżącego raportowania bazującego na hurtowni danych oraz innych dostępnych źródłach danych;
rozwijanie i adaptowanie systemów raportowych do zmieniających się warunków biznesowych i informatycznych oraz poszukiwanie rozwiązań realizujących wymagania biznesowe;
informowanie użytkowników o przyjętych funkcjonalnościach i rozwiązaniach w danym systemie w zakresie raportowania danych.
Dodatkowe zadania zawodowe: wspieranie procesów operacyjnych oraz sporządzanie analizy wymagań systemów raportowych;
dokumentowanie tworzonych aplikacji, w tym tworzenie dokumentacji procesowej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę