Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Fotoedytor
Kod: 264202
Synteza: Dokonuje wyboru lub i doboru fotografii, rysunków do artykułów zamieszczanych w czasopismach i gazetach codziennych, na podstawie posiadanej wiedzy z dziedziny kultury, polityki, historii, sztuki, mody, w zależności od profilu danego wydawnictwa; wyszukuje odpowiedni materiał ilustracyjny z posiadanych przez redakcję zbiorów, zamawia fotografie bądź rysunki w agencjach fotograficznych lub u grafików, przygotowuje koncepcję i zleca sesję zdjęciową, fotoreportaż fotografom zatrudnionych w redakcji bądź w agencjom fotograficznym; posługuje się programami komputerowymi i internetem w celu uzyskania materiału fotograficznego.
Zadania zawodowe: - zapoznawanie się z tekstem artykułu, do którego mają być dobrane fotografie, rysunki lub inne materiały graficzne;
- dokonywanie wyboru rodzaju ilustracji do tekstu artykułu; fotografii, rysunku czy innego materiału graficznego po omówieniu z autorem artykułu najlepszego rozwiązania;
- wyszukiwanie odpowiednich ilustracji zgromadzonych w archiwum redakcyjnym, agencjach fotograficznych krajowych i zagranicznych bądź ich zamawianie;
- odbiór zamówionych fotografii z agencji fotograficznych poprzez internet bądź inne przekaźniki informacji;
- posługiwanie się programami komputerowymi oraz internetem do edycji i przesyłania materiałów fotograficznychopracowywanie koncepcji sesji zdjęciowej czy fotoreportażu; dobór osób do fotografowania, miejsca sesji, charakteru wnętrz itp.;
- zlecanie fotoreporterom wykonanie potrzebnych zdjęć, sesji zdjęciowej bądź samodzielnego fotoreportażu;
- omawianie i ocenianie z autorem artykułu, redaktorem gazety czy czasopisma zaproponowanego materiału fotograficznegoprzygotowywanie materiału fotograficznego do edycji; dokonanie opisu zdjęcia, jego wyceny;
- współpraca z redaktorem graficznym, artystycznym gazety, czasopisma, z fotografami, fotoreporterami, autorami artykułów, pracownikami archiwum fotograficznego redakcji gazety czy czasopisma itp.;
- nawiązywanie rozległych kontaktów z agencjami fotograficznymi krajowymi i zagranicznym, archiwami fotograficznymi;
- stałe doskonalenie swojej wiedzy o fotografii prasowej, informacyjnej, wiedzy artystycznej, uczęszczanie na wystawy fotograficzne.
Dodatkowe zadania zawodowe: - samodzielne wykonywanie potrzebnych zdjęć w sytuacjach awaryjnych;
- wycena zdjęć zamawianych prze redakcję gazety czy czasopisma;
- uzupełnianie zbiorów fotograficznych archiwum redakcji gazety czy czasopisma.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę