Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Technik renowacji elementów architektury
Kod: 311210
Synteza: Przeprowadza prace remontowo-budowlane i naprawczo-renowacyjne zabytkowych budowli, budynków, konstrukcji, ustrojów murów, tynków, polichromii, okładzin kamiennych i ceramicznych oraz detali architektonicznych wykonanych w technologiach tradycyjnych; projektuje i wykonuje sztukatorskie i kamieniarskie dekoracje architektoniczne oraz wykonuje rekonstrukcje detali architektonicznych.
Zadania zawodowe:
 • ocenianie stanu zachowania elementów architektury na podstawie dokumentacji technicznej, planowanie prac remontowych i renowacyjnych;
 • dobieranie technologii oraz materiałów, narzędzi i sprzętu do wykonania
  i renowacji elementów architektury;
 • wykonywanie rysunków, prac graficznych i wizualizacji komputerowych elementów architektury;
 • wykonywanie renowacji murów nieotynkowanych, tynków i powłok malarskich oraz okładzin ceramicznych i kamiennych;
 • oczyszczanie powierzchni murów nieotynkowanych, powłok malarskich, tynków, okładzin ceramicznych oraz elementów architektury i rzeźb;
 • wykonywanie przekuwania kamieniarskich elementów architektury i rzeźb;
 • zdobienie elementów architektury z zastosowaniem technik malarskich
  i pozłotniczych;
 • uzupełnianie ubytków w murach nieotynkowanych, powłokach malarskich, tynkach, okładzinach ceramicznych oraz elementach architektury
  i w rzeźbach;
 • wykonywanie wzmocnień muru nieotynkowanego;
 • wykonywanie spoinowania i impregnacji murów nieotynkowanych i okładzin ceramicznych oraz impregnacji powłok malarskich, tynków, elementów architektury i rzeźb;
 • wykonywanie dekoracji i wystroju architektonicznego obiektów budowlanych, w tym wykonywanie rekonstrukcji detali architektonicznych oraz wykonywanie form i odlewów sztukatorskich;
 • posługiwanie się programem prac konserwatorskich w zakresie architektury oraz dokumentacją techniczną;
 • stosowanie programów komputerowych wspomagające wykonywanie zadań;
 • przestrzeganie ustawy prawo budowlane, zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie renowacji elementów architektury;
 • organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę