Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Technik elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych
Kod: 311304
Synteza: Koordynuje prace związane z robotami budowlanymi, serwisowymi, montażowymi, instalacyjnymi i obsługi urządzeń sieci elektroenergetycznych i trakcyjnych, przestrzegając norm, procedur, regulaminów i instrukcji wewnętrznych oraz przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska.
Zadania zawodowe: - kierowanie pracami przy realizacji zadań w zakresie obsługi, utrzymania i napraw oraz budowy sieci trakcyjnej (górnej i dolnej) oraz urządzeń podstacji trakcyjnej i kabin sekcyjnych;
- organizowanie potrzebnego sprzętu i materiałów do pracy oraz nadzorowanie ich racjonalnego wykorzystania;
- nadzorowanie przestrzegania norm i procedur (np. ISO) oraz właściwej jakości robót;
- sporządzanie dokumentacji technicznej i rozliczeniowej realizowanych robót;
- monitorowanie stanu technicznego urządzeń elektroenergetycznych, sieci rozdzielczej i sieci trakcyjnej;
- wykonywanie pomiarów elektroenergetycznych i obsługa aparatury kontrolno-pomiarowej;
- zgłaszanie, zgodnie z procedurami, zauważonych usterek i nieprawidłowości w pracy urządzeń;
- prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej i technicznej urządzeń;
- kontrolowanie przestrzegania procedur, regulaminów i instrukcji wewnętrznych oraz współuczestniczenie w ich tworzeniu;
- kontrolowanie zabezpieczenia urządzeń oraz dbałość o powierzone mienie i narzędzia;
- nadzorowanie przestrzegania przepisów bhp, ppoż. przez podległy personel.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę