Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej
Kod: 311412
Synteza: Montuje, konserwuje oraz eksploatuje urządzenia wchodzące w skład systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych; przeprowadza naprawy systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych; uruchamia i zapewnia działanie terminali i przyłączy abonenckich wchodzących w skład systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych; administruje sieciami wchodzącymi w skład systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych
Zadania zawodowe:
 • montowanie, przeprowadzanie konserwacji oraz eksploatowanie urządzeń wchodzących w skład systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych z wykorzystaniem narzędzi instalatorskich;
 • wyznaczanie trasy kabli zgodnie z dokumentacją lub samodzielnie z dostosowaniem do lokalnych warunków, wykonywanie montażu kabli i urządzeń oraz wykonywanie podłączenia urządzeń transmisyjnych;
 • sprawdzanie poprawności połączeń i uruchamianie instalacji;
 • montowanie i uruchamianie urządzeń odbiorczych i abonenckich oraz ich konfigurowanie;
 • instalowanie urządzeń zasilających i zabezpieczających dla mediów transmisyjnych;
 • ocenianie jakości montażu instalacji na podstawie przeprowadzonej diagnostyki pracy i pomiarów instalacji i urządzeń;
 • wykonywanie okresowych przeglądów instalacji systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych oraz wykonywanie regulacji parametrów instalacji;
 • wykonywanie pomiarów parametrów sieci oraz analizowanie parametrów łącza transmisji danych;
 • określanie rodzaju i zakresu naprawy instalacji i urządzeń;
 • rozpoznawanie i lokalizowanie uszkodzeń sieci oraz organizowanie prac konserwacyjnych i naprawczych sieci;
 • przeprowadzanie napraw systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych;
 • administrowanie sieciami wchodzącymi w skład systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych, w tym: konfigurowanie sieci zgodnie z dokumentacją techniczną, regulowanie parametrów urządzeń sieciowych oraz monitorowanie działania sieci za pomocą standardowych testów;
 • przestrzeganie zasad udostępniania i ochrony zasobów sieciowych;
 • sporządzanie dokumentacji technicznej systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych oraz dokumentacji z wykonywanych prac;
 • rozwijanie własnych kompetencji zawodowych oraz aktualizowanie wiedzy z zakresu nowych technologii teleinformatycznych;
 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie szerokopasmowej komunikacji elektronicznej;
 • kierowanie małym zespołem pracowniczym;
 • uczestniczenie w szkoleniach, konferencjach i targach branżowych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę