Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Technik mechanik budowy środków transportu
Kod: 311505
Synteza: Nadzoruje prace montażowe oraz montuje poszczególne elementy budowy pojazdów oraz prowadzi dokumentację prowadzonych prac.
Zadania zawodowe: przygotowanie poszczególnych części i zespołów do montażu oraz wykonywanie niezbędnych czynności przygotowawczych, tj. czyszczenie i mycie jednostek montażowych mechaniczne, chemiczne, elektromechaniczne, ultradźwiękowe;
przeprowadzanie operacji głównych montażu poszczególnych części w zespoły (np.: przekładni i mechanizmów napędowych, układów kierowniczych i hamulcowych, układów chłodzenia i ogrzewania, silnika, skrzyni biegów itp.) oraz zespołów w gotowe pojazdy i urządzenie transportowe zgodnie z dokumentacją technologiczną z wykorzystaniem przyrządów i uchwytów montażowych tj. mocujących, ustalających, roboczych i kontrolnych;
montowanie osprzętu pojazdów i urządzeń transportowych, np.: elementów i układów elektrycznych i elektronicznych, układu zapłonowego silnika, wiązek przewodów, w tym także spawanie metodą TIG;
dorabianie i dopasowywanie części nieznormalizowanych metodą obróbki ręcznej, maszynowej, plastycznej i różnymi sposobami łączenia, tj. klejenie, nitowanie, lutowanie, spawanie, zgrzewanie itp.;
wykonywanie prac pomocniczych, polegających na dopasowywaniu części i zespołów;
przemieszczanie, podnoszenie i opuszczanie zespołów i gotowych pojazdów i urządzeń transportowych przy użyciu urządzeń montażowych;
nakładanie powłok ochronnych, z zachowaniem wymogów ochrony środowiska naturalnego;
wykonywanie pomiarów i badań układu zapłonowego i rozrządu, układu kierowniczego i hamulcowego, mechanizmów przenoszenia napędu, układu elektrycznego i innych;
sprawdzanie współdziałania części i zespołów urządzeń za pomocą przyrządów kontrolno-pomiarowych, tzw. kontrola międzyoperacyjna oraz sprawdzanie parametrów zmontowanych pojazdów i urządzeń transportowych;
regulowanie układów mechanicznych i elektrycznych, z uwzględnieniem szczelności instalacji, luzów połączeń ruchowych oraz wymagań bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
wykrywanie i usuwanie przyczyn wadliwej pracy oraz nieszczelności w układach pojazdów i urządzeń transportowych, za pomocą przyrządów kontrolno-pomiarowych;
prowadzenie dokumentacji prowadzonych prac montażowych oraz sporządzanie raportów z bieżących prac;
wykonywanie rozliczeń kosztów prac montażowych;
organizowanie stanowiska pracy, przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.
Dodatkowe zadania zawodowe: prowadzenie szkoleń dla nowych pracowników i stażystów/praktykantów;
prowadzenie prac konserwacyjno-naprawczych pojazdów i urządzeń transportowych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę