Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Technik mechanik urządzeń przemysłowych
Kod: 311511
Synteza: Wykonuje prace związane z projektowaniem, produkcją, montażem, obsługą, konserwacją i naprawą maszyn i urządzeń stosowanych w różnych gałęziach przetwórstwa przemysłowego.
Zadania zawodowe: projektowanie i wykonywanie schematów maszyn i urządzeń mechanicznych i ich elementów, zgodnie z otrzymanymi założeniami;
opracowywanie dokumentacji techniczno-ruchowej maszyn i urządzeń;
projektowanie oraz opracowywanie procesów technologicznych części maszyn i urządzeń oraz montażu i demontażu podzespołów i zespołów;
montaż i instalowanie nowych i zmodyfikowanych maszyn i urządzeń oraz zespołów mechanicznych i podzespołów, zgodnie z określonymi specyfikacjami;
przygotowywanie kalkulacji ilości i kosztów materiałów i pracy wymaganych do produkcji i instalacji maszyn;
sprawowanie nadzoru technicznego nad produkcją, użytkowaniem, konserwacją i naprawą maszyn i urządzeń przemysłowych;
diagnozowanie uszkodzeń maszyn i urządzeń;
wykonywanie pomiarów warsztatowych uniwersalnymi i specjalistycznymi narzędziami i przyrządami pomiarowymi;
przeprowadzanie przeglądów technicznych, ocenianie stopnia zużycia części i zespołów oraz kierowanie maszyn i urządzeń do naprawy;
sprawdzanie działania i regulowanie montowanych i naprawianych maszyn i urządzeń;
prowadzenie dokumentacji związanej z dokonywanymi naprawami i przeglądami.
Dodatkowe zadania zawodowe: Brak

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę