Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Technik utrzymania ruchu
Kod: 311514
Synteza: Utrzymuje w ruchu ciągłym maszyny i instalacje w halach produkcyjnych; zapewnia pełną sprawność techniczną urządzeń technologicznych; monitoruje poprawność ich działania i reaguje na awarie; podejmuje niezbędne naprawy i usuwa usterki; zapewnia media zasilające linie produkcyjne; tworzy i aktualizuje dokumentację technologiczno-ruchową; na bieżąco raportuje postępy wykonywanych prac.
Zadania zawodowe:
 • stosowanie procedur i programów utrzymania ruchu oraz posługiwanie się dokumentacją techniczną i serwisową;
 • diagnozowanie sprawności technicznej urządzeń technologicznych m.in. stosowanie wibrodiagnostyki, termografii ultradźwięków, pomiarów wartości elektrycznych, mierników oraz systemów diagnostyki i monitorowania poprawności działania urządzeń i maszyn;
 • nadzorowanie stosowania przez mechaników i automatyków odpowiednich środków (olejów i smarów) zapewniających wydajność maszyn i ich bezawaryjne działanie;
 • przeprowadzanie kontroli gotowości do pracy maszyn i urządzeń oraz linii produkcyjnych we wszystkich fazach produkcji;
 • obsługiwanie systemów komputerowego zarządzania utrzymaniem ruchu linii produkcyjnych;
 • natychmiastowe reagowanie na awarie maszyn i urządzeń oraz zautomatyzowanych linii produkcyjnych;
 • dbałość o minimalizację nieplanowanych przestojów oraz optymalne wykorzystanie maszyn;
 • udział w komisjach odbioru technicznego maszyn i urządzeń oraz zautomatyzowanych linii produkcyjnych;
 • zlecanie wykonywania planowych przeglądów i remontów maszyn i urządzeń oraz zautomatyzowanych linii produkcyjnych;
 • nadzorowanie bieżącej konserwacji maszyn i urządzeń oraz zautomatyzowanych linii produkcyjnych;
 • sporządzanie i aktualizowanie dokumentacji technologiczno-ruchowej;
 • przekazywanie raportów dotyczących postępów wykonywanych prac;
 • przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • pełnienie funkcji kierownika utrzymania ruchu.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę