Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Technik papiernictwa
Kod: 311601
Synteza: Nadzoruje i prowadzi różnorodne procesy technologiczne przemysłu papierniczego, między innymi produkcji mas włóknistych i różnego rodzaju wytworów papierniczych.
Zadania zawodowe: - nadzorowanie procesów technologicznych produkcji mas włóknistych i papierniczych;
- prowadzenie dokumentacji prac produkcyjnych i laboratoryjnych;
- kierowanie zespołami operatorów maszyn papierniczych,współdziałanie z innymi działami produkcyjnymi i kontrolnymi w celu realizacji zadań ilościowych i jakościowych;
- przestrzeganie zasad prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle celulozowo-papierniczym i przetwórczym;
- współdziałanie ze służbami technologicznymi przy opracowywaniu instrukcji technologicznych oraz norm w zakresie jakości;
- użytkowanie urządzeń komputerowych w procesach sterowania, wytwarzania i przy odbiorze technicznym wyrobów;
- kontrolowanie przestrzeganie norm, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska naturalnego przez podległych pracowników.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę