Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Technik technologii środków farmaceutycznych
Kod: 311604
Synteza: Odpowiada za realizację prac technicznych, analitycznych i administracyjnych związanych z produkcją leków, analizą i kontrolą jakości leków oraz obrotem środkami farmaceutycznymi;
wykonuje czynności polegające na wytwarzaniu produktów farmaceutycznych, sporządzaniu leków aptecznych i leków recepturowych.
Zadania zawodowe: wytwarzanie produktów leczniczych i środków farmaceutycznych zgodnie z wymaganiami GMP i HACCP;
określanie technologii i dobieranie maszyn i urządzeń do poszczególnych procesów wytwarzania półproduktów i produktów farmaceutycznych;
przestrzeganie zasad racjonalnej gospodarki czynnikami energetycznymi w procesie wytwarzania środków farmaceutycznych;
kontrolowanie przebiegu procesów produkcyjnych na podstawie wyników pomiarów parametrów i analiz ruchowych i międzyoperacyjnych;
prowadzenie dokumentacji przebiegu procesu technologicznego środków farmaceutycznych;
prowadzenie dokumentacji wykonywanych czynności w systemach komputerowych lub przygotowanych do tego dokumentach;
utrzymywanie aparatury oraz stanowiska pracy w stanie pełnej sprawności technicznej oraz zgodnie z procedurami obowiązującymi na terenie zakładu, w tym także kontrolowanie parametrów obsługiwanego sprzętu;
przestrzeganie procedur systemu jakości i stosowanie przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska w procesie produkcyjnym.
Dodatkowe zadania zawodowe: prowadzenie znakowania produktów farmaceutycznych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę