Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Technik przeróbki kopalin stałych
Kod: 311706
Synteza: Nadaje wydobytej kopalinie surowej takiej jak: węgiel kamienny, węgiel brunatny, rudy metali, kruszywa i piaski, sole oraz pozostałe surowce chemiczne i skalne własności użytkowe polegające na maksymalnym zwiększeniu zawartości składnika użytecznego z wykorzystaniem metod mechanicznych, fizykochemicznych oraz specjalnych w celu przygotowania kopalin do dalszego zastosowania.
Zadania zawodowe:
 • prowadzenie procesu klasyfikacji i rozdrabniania kopalin stałych takich jak: węgiel kamienny, węgiel brunatny, rudy metali, kruszywa i piaski, sole oraz pozostałe surowce chemiczne i skalne;
 • rozdzielanie i wzbogacanie kopalin, w szczególności przy niewielkim udziale minerałów użytecznych;
 • organizowanie i kontrolowanie przebiegu procesów przeróbki kopalin stałych (węgla brunatnego, węgla kamiennego, rud metali, surowców chemicznych
  i skalnych);
 • przygotowywanie koncentratów do procesów przetwórczych kopalin stałych;
 • kontrolowanie i ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń do przeróbki kopalin stałych (kruszarek, przesiewaczy, młynów, osadzarek, hydrocyklonów, wzbogacalników, flotowników itp.);
 • sprawowanie nadzoru i kontroli nad jakością produktów procesu przeróbki kopalin stałych;
 • kontrolowanie procesów obiegów wodno-mułowych, w tym oczyszczanie wód obiegowych, zagęszczanie i odwadnianie mułów oraz suszenie
  i przeróbka osadów;
 • oznaczanie parametrów techniczno-technologicznych w procesach przeróbki kopalin stałych;
 • kontrolowanie parametrów czystości wód;
 • posługiwanie się dokumentacją techniczno-technologiczną;
 • stosowanie programów komputerowych wspomagające wykonywanie zadań;
 • przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przeróbki kopalin stałych;
 • organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę