Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Technik wiertnik
Kod: 311707
Synteza: Prowadzi prace wiertnicze w celu wykrycia bogactw mineralnych: ropy naftowej, gazu, węgla, surowców mineralnych, wody pitnej, pozyskania danych do prac geologiczno-badawczych; wykonuje otwory dla studni, pali, słupów, kotwi, odwodnień, otwory na potrzeby górnictwa, np. szybiki, otwory odgazowujące, wentylacyjne itp., zgodnie z przepisami prawa górniczego i geologicznego, stosując do wierceń płytkich: świdry rurowe, spiralne, żerdzie wiertnicze, okrętkę, hak wyciągowy, ściski do rur, klucz łańcuchowy, a do wierceń głębokich: koronki rdzeniowe, rdzeniówki, urywaki rdzeni, łączniki oraz sprzęt pomocniczy do zapuszczania i wyciągania przewodu wiertniczego.
Zadania zawodowe: - organizowanie pracy zespołom pracowników zatrudnionych przy robotach wiertniczych, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego;
- przygotowywanie właściwych urządzeń i narzędzi w zależności od rodzaju wykonywanych prac, nadzorowanie transportu urządzeń, narzędzi i materiałów pomocniczych oraz ich montowanie i demontowanie;- kierowanie prawidłowym przebiegiem procesów technologicznych w zależności od warunków terenowych i geologicznych oraz rodzaju i przeznaczenia otworu;
- przestrzeganie zasad prawidłowej eksploatacji maszyn, osprzętu, narzędzi i materiałów;
- likwidowanie awarii wiertniczych poprzez stosowanie odpowiednich narzędzi i urządzeń ratunkowych; właściwe prowadzenie prac ratunkowych;
- prowadzenie bieżącej dokumentacji wierceń, gromadzenie danych z przebiegu prac, opracowywanie wyników, ocenianie uzyskanych rezultatów i sporządzanie raportów;
- ocenianie charakteru i stopnia zagrożenia zdrowia i życia pracowników oraz zagrożenia dla środowiska naturalnego, wynikającego z prowadzenia prac wiertniczych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę