Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Technik normowania pracy
Kod: 311915
Synteza: Zajmuje się badaniem i normowaniem pracy, a zwłaszcza badaniem wykorzystania dnia roboczego, organizowaniem pracy, ustalaniem norm oraz badaniem napięcia norm pracy.
Zadania zawodowe: - przeprowadzanie obserwacji dnia roboczego metodą indywidualnych i zespołowych fotografii dnia roboczego oraz metodą migawkową;
- przeprowadzanie pomiarów czasu za pomocą chronometrażu;
- opracowywanie planów usprawnień, wynikających z obserwacji i pomiarów czasu;
- opracowywanie analiz wykonania norm czasu i prowadzenie statystyki w tym zakresie;
- badanie i projektowanie optymalnej organizacji pracy;
- badanie i usprawnianie procesów pracy, organizacji stanowisk roboczych;
- opracowywanie norm czasu dla nowych wyrobów;
- prowadzenie i uaktualnianie zakładowych katalogów norm pracy;
- przeprowadzanie analiz zakresu stosowania norm pracy;
- przeprowadzanie analiz zasadności reklamacji norm pracy.
Dodatkowe zadania zawodowe: - opracowywanie zakładowych normatywów czasu na podstawie pomiarów czasu lub normatywów obcych;
- kierowanie zespołem pracowników normowania pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę