Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Technik obuwnik
Kod: 311916
Synteza: Planuje, wykonuje i nadzoruje prace związane z przygotowaniem i produkcją obuwia, z zachowaniem wymogów technologicznych, eksploatacyjnych, użytkowych, jakościowych, estetycznych, w różnego typu zakładach produkcyjnych; wykorzystuje dokumentacje techniczne, technologiczne, normy pracy, normy techniczne oraz jakościowe surowców i produktów gotowych, przyrządy i urządzenia kontrolno-pomiarowe do oceny skór, materiałów pomocniczych i obuwia, maszyny i urządzenia oraz narzędzia i przybory.
Zadania zawodowe: - czytanie i wykonywanie rysunków technicznych wyrobów, półproduktów i różnych elementów;
- opracowywanie dokumentacji konstrukcyjnej oraz instrukcji technologicznej wykonywanego obuwia;
- opracowywanie założeń konstrukcyjnych, wymogów użytkowych i jakościowych nowego wyrobu;
- dokonywanie oceny jakościowej materiałów i surowców, decydowanie o ich przydatności w produkcji obuwia;
- rozpoznawanie i dobieranie materiałów, maszyn, urządzeń i narzędzi do zadań produkcyjnych;
- obsługiwanie urządzeń pomiarowych i interpretowanie wyników badań materiałów i gotowych wyrobów, nadzorowanie i kontrolowanie prawidłowości procesu produkcyjnego oraz eksploatacji i konserwacji maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji obuwia;
- stosowanie techniki komputerowej w projektowaniu wzorów obuwia, technologii wytwarzania i opracowaniu dokumentacji technologicznej;
- zapewnianie ciągłości pracy podczas procesu technologicznego przez dostarczanie surowców i materiałów pomocniczych w odpowiedniej ilości i o odpowiedniej jakości;
- ocenianie jakości gotowego wyrobu pod względem estetycznym, użytkowym i ekonomicznym;
- prowadzenie nadzoru nad pakowaniem i przechowywaniem gotowego obuwia, zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi;
- sporządzanie kalkulacji kosztów produkcji, usług, określanie norm zużycia materiałów i norm wykonywanej pracy;
- organizowanie stanowisk pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe: - kontrolowanie pracy w innych zawodach przemysłu skórzanego;
- prowadzenie samodzielne zakładu wytwórczego lub usługowego;
- prowadzenie kontroli jakości wyrobów przemysłu skórzanego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę