Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Technik systemów zabezpieczeń technicznych osób i mienia
Kod: 311920
Synteza: Odpowiada za sprawność i funkcjonalność zainstalowanego systemu bezpieczeństwa technicznego osób i mienia;
zajmuje się instalowaniem oraz serwisowaniem elektronicznych urządzeń sygnalizujących zagrożenie osób i mienia oraz nadzorowaniem jego funkcjonowania.
Zadania zawodowe: montowanie elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia;
podłączanie, kontrolowanie i nadzorowanie zasilania systemów zabezpieczeń technicznych osób i mienia;
nadzorowanie eksploatacji oraz monitorowanie elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, a także kontrolowanie ich stanu technicznego;
zabezpieczanie i wykonywanie napraw elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych w miejscach ich zainstalowania oraz ich konserwacja;
analizowanie wszystkich pojawiających się zakłóceń i kompatybilność elektromagnetycznych urządzeń i systemów zabezpieczeń;
prowadzenie obowiązującej dokumentacji eksploatacyjnej obsługiwanego systemu zabezpieczeń osób i mienia;
udzielanie wsparcia i doradzanie w zakresie raportowanych problemów technicznych dotyczących funkcjonowania systemów alarmowych;
w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania zabezpieczeń technicznych osób i mienia reagowanie na sygnały alarmowe oraz współpraca z grupami interwencyjnymi posługiwanie się sprzętem ochrony osobistej i ppoż. oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów ppoż., BHP.
Dodatkowe zadania zawodowe: opracowywanie projektów zabezpieczenia technicznego;
dokonywanie odbioru technicznego systemów zabezpieczeń.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę