Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Technik technologii ceramicznej
Kod: 311921
Synteza: Nadzoruje, kontroluje lub prowadzi procesy wytwarzania ceramiki budowlanej i ogniotrwałej, materiałów ściernych, materiałów wiążących oraz ceramiki ogólnoużytkowej.
Zadania zawodowe: organizowanie pracy zespołom pracowników w sposób zapewniający prawidłowy przebieg procesów technologicznych i wysoką jakość wyrobów ceramicznych oraz zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii;
nadzorowanie lub wykonywanie zadań składających się na proces wytwarzania wyrobów ceramiki budowlanej, fajansu, ceramiki technicznej specjalnych rodzajów, tj.: zakupu, składowania i przerobu surowców, przygotowywania mas i gęstw oraz formowania, suszenia, pakowania i ekspedycji gotowych wyrobów;
nadzorowanie lub wykonywanie zadań związanych ze sporządzaniem mas plastycznych i półsuchych, zawiesin wodnych oraz z obsługiwaniem pieców, maszyn formujących, szkliwiących, wykorzystywanych przy produkcji płytek ceramicznych, ceramiki budowlanej, porcelany użytkowej i elektrotechnicznej, porcelany sanitarnej i kamionki, a także materiałów ogniotrwałych i ściernych;
nadzorowanie lub wykonywanie zadań polegających na łączeniu ceramiki z metalem, ceramiki z ceramiką, drukowaniem ścieżek przewodzących i obwodów;
projektowanie prostych układów sterowania maszynami i procesami technologicznymi;
sprawowanie kontroli nad prawidłową eksploatacją maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w przemyśle ceramicznym;
przestrzeganie zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych i ochrony środowiska naturalnego;
posługiwanie się urządzeniami komputerowymi i programami obliczeniowymi do celów technologicznych.
Dodatkowe zadania zawodowe: wykonywanie analiz chemicznych, oznaczeń fizykochemicznych właściwości użytkowych wyrobów ceramicznych

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę