Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Technik technologii materiałów budowlanych
Kod: 311923
Synteza: Nadzoruje oraz kontroluje operacje jednostkowe związane z wytwarzaniem cementu, tlenku glinku, wapna, gipsu i kredy oraz wyrobów prefabrykowanych: małowymiarowych, średnio- i wielkoblokowych betonowych, żelbetowych, strunobetonowych, kablobetonowych, rur wysokociśnieniowych, betonów komórkowych; opracowuje dokumentację stanowiskową i obiegową dotyczącą wielkości produkcji i warunków, w jakich przebiega proces produkcyjny.
Zadania zawodowe: - organizowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników wykonujących powierzone operacje jednostkowe wytwarzania cementu, wapna i gipsu, tj.: wydobywania i transportu surowca, przygotowywania surowca do wypalania, wypalania klinkieru cementowego, wapna, gipsu, mielenia klinkieru itp.;
- organizowanie i nadzorowanie przygotowywania masy betonowej i formowania prefabrykatów;
- przygotowywania stali i montażu zbrojeń, pielęgnacji, składowania i przyspieszania dojrzewania prefabrykatów strunobetonowych, sprężania prefabrykatów kablobetonowych, mieszania składników masy betonu komórkowego, sporządzania emulsji, formowania, hartowania, krajania masy betonu komórkowego;
- nadzorowanie racjonalnej eksploatacji maszyn, urządzeń i agregatów do produkcji cementu, takich jak: szlamatory, piece obrotowe, ekstaktory, zbiorniki dekanacji płynów, prasy filtracyjne, urządzenia do karbonizacji, urządzenia kruszące, łamiące, sortujące, dozowawcze, agregaty gaszalnicze, piece szybowe, maszyny do produkcji gipsowych i cementowych elementów budowlanych, suszarnie, prażalniki, oraz maszyn i urządzeń do produkcji prefabrykatów, takich jak: wibratory, stoły wibracyjne, wibroprasy, agregaty ślizgowe, agregaty do formowania rur, urządzenia do cięcia stali zbrojeniowej, zgrzewarki, nawijarki, urządzenia do dozowania i mieszania masy betonowej, autoklawy, krajalnice, mieszarki, pompy, zbiorniki ciśnieniowe;
- opracowywanie dokumentacji technicznej i technologicznej stanowiskowej i obiegowej dotyczącej procesów produkcyjnych i ich zakłóceń;
- kontrolowanie przestrzegania instrukcji technologicznych w poszczególnych fazach procesu produkcyjnego oraz przeciwdziałanie zakłóceniom;
- uczestniczenie w przeprowadzaniu terminowych przeglądów, konserwacji i drobnych napraw;
- przygotowywanie oraz przekazywanie maszyn i urządzeń do remontu, współpraca ze służbą remontową podczas remontu i odbiór po dokonanym remoncie;
- nadzorowanie utrzymania pomieszczeń i urządzeń oraz maszyn i agregatów w stanie zgodnym z wymogami bhp, właściwego użytkowania odzieży ochronnej oraz przestrzegania zarządzeń i instrukcji o ochronie ppoż. przez podległych pracowników.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę