Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Technik technologii odzieży
Kod: 311924
Synteza: Opracowuje wzorzec odzieży oraz nadzoruje produkcję odzieży zgodną ze wzorcem; bada oraz kontroluje jakość materiałów odzieżowych i wyrobów gotowych; nadzoruje eksploatację maszyn szwalniczych i odzieżowych; organizuje wytwarzanie odzieży miarowej w zakładzie usługowym.
Zadania zawodowe: - organizowanie pracy własnej oraz zespołu pracowników zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii;
- projektowanie wyrobów odzieżowych na różnego typu figury;
- opracowywanie podstawowej dokumentacji techniczno-technologicznej wyrobów odzieżowych;
- wykonywanie form i szablonów elementów wyrobów odzieżowych;
- dobieranie materiałów odzieżowych i dodatków krawieckich do wyrobu odzieżowego;
- obsługiwanie podstawowych maszyn i urządzeń przy wytwarzaniu wyrobów odzieżowych, zgodnie z wymaganiami technologicznymi;
- organizowanie i nadzorowanie procesów wytwarzania odzieży;
- stosowanie zasad normowania materiałów odzieżowych i dodatków krawieckich;
- wyznaczanie rentowności wyrobu odzieżowego przy jednoczesnej analizie jego funkcji użytkowych;
- stosowanie zasad rachunku ekonomicznego w działalności gospodarczej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę