Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Technik technologii szkła
Kod: 311925
Synteza: Nadzoruje oraz kontroluje operacje jednostkowe związane z wytwarzaniem szkła budowlanego, opakowaniowego, gospodarczego i technicznego; opracowuje dokumentację stanowiskową i obiegową dotyczącą wielkości produkcji i warunków, w jakich przebiega proces produkcyjny.
Zadania zawodowe: - czytanie rysunku technicznego oraz wykonywanie rysunków, schematów maszyn, urządzeń, instalacji;
- opracowywanie dokumentacji technicznej i technologicznej stanowiskowej i obiegowej dotyczącej procesów produkcyjnych;
- organizowanie i nadzorowanie wytwarzania szkła budowlanego, opakowaniowego, gospodarczego i technicznego, w tym jego obróbki i zdobienia;
- kontrolowanie przestrzegania instrukcji technologicznych w poszczególnych fazach procesu produkcyjnego;- stosowanie metod okresowych i ciągłych w procesach topienia różnych mas szklanych;
- dobieranie i regulowanie parametrów procesu technologicznego podczas produkcji szkła oraz analizowanie wpływu zalecanych parametrów na jakość wyrobów;
- stosowanie w projektowaniu i realizacji procesów technologicznych techniki komputerowej;
- współdziałanie z plastykami podczas wykańczania i zdobienia różnymi technikami wyrobów szklarskich;
- obliczanie zdolności produkcyjnych różnych urządzeń wykorzystywanych w procesie technologicznym produkcji wyrobów szklarskich;
- organizowanie stanowisk pracy i nadzorowanie utrzymania pomieszczeń, maszyn i urządzeń zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe: - wykonywanie analizy chemicznej, oznaczenia fizykochemicznego oraz samodzielne prowadzenie międzoperacyjnej kontroli procesów produkcyjnych;
- nadzorowanie pracy zespołu laborantów w zakładowym laboratorium analitycznym.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę