Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Technik transportu drogowego
Kod: 311927
Synteza: Planuje i organizuje przewozy drogowe osób oraz transport ładunków; wykonuje prace związane z obsługą środków transportu drogowego oraz prowadzi dokumentację dotyczącą przewozów drogowych osób i ładunków.
Zadania zawodowe:
 • organizowanie i nadzorowanie transportu drogowego;
 • dobieranie środków transportu drogowego zależnie od rodzaju przewożonego towaru;
 • wykorzystywanie środków transportu drogowego zgodnie z ich przeznaczeniem;
 • posługiwanie się dokumentami eksploatacyjnymi środków transportu drogowego;
 • posługiwanie się mapami drogowymi, tradycyjnymi i elektronicznymi;
 • dobieranie odpowiednich materiałów eksploatacyjnych stosowanych podczas eksploatacji środków transportu drogowego;
 • ocenianie stanu technicznego środków transportu drogowego;
 • zapewnianie obsługi technicznej środków transportu drogowego;
 • obliczanie kosztów eksploatacji środków transportu drogowego;
 • sporządzanie kalkulacji i obliczanie kosztów przewozu towarów i osób;
 • sporządzanie dokumentacji pracy, w tym dokumentacji czasu pracy kierowcy;
 • stosowanie przepisów prawa dotyczących wykonywania transportu drogowego;
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej;
 • organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę