Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Kod: 311930
Synteza: Projektuje i nadzoruje wykonanie instalacji sanitarnych i grzewczych wyposażonych w urządzenia i systemy energetyki odnawialnej: kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły na biomasę, przeznaczonych do ogrzewania budynków i poboru ciepłej wody; sprawuje nadzór nad utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania wyposażenia sanitarnego budynków: instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i grzewczych.
Zadania zawodowe: - wykonywanie szkiców i rysunków instalacji sanitarnych i grzewczych;
- projektowanie instalacji grzewczej oraz ciepłej wody użytkowej z kolektorami słonecznymi, pompą ciepła i kotłem na biomasę - w ramach posiadanych uprawnień;
- ustalanie, zgodnie z dokumentacją techniczną, lokalizacji urządzeń i instalacji grzewczych;
- prowadzenie budowy lub nadzoru technicznego instalacji i urządzeń sanitarnych stanowiących wyposażenie budynku - w ramach posiadanych uprawnień;
- przeprowadzanie próby szczelności i ciśnienia wykonanych instalacji;
- przeprowadzanie kontroli jakości wykonania robót instalacyjnych oraz zgodności z dokumentacją techniczną i postanowieniami prawa budowlanego;
- nadzorowanie eksploatacji instalacji sanitarnych i grzewczych;
- lokalizowanie i usuwanie wadliwie działającego wyposażenia sanitarnego budynków;
- organizowanie stanowisk pracy, dobieranie materiałów, narzędzi, sprzętu i maszyn do wykonania instalacji sanitarnych w budynkach;
- organizowanie brygad wykonawczych i kierowanie pracą brygady roboczej oraz organizowanie przebiegu prac instalacyjnych, konserwacyjnych i remontowych, z uwzględnieniem gospodarki materiałowej i sprzętowej oraz zasad bhp, ppoż i ochrony środowiska;
- sporządzanie kalkulacji robót instalacyjnych, kosztorysów i ofert przetargowych.
Dodatkowe zadania zawodowe: - sprawowanie nadzoru technicznego w administracji publicznej w zakresie opiniowania i uzgadniania dokumentacji instalacji sanitarnych;
- doradzanie w zakresie możliwości wykorzystywania urządzeń i systemów odnawialnych źródeł energii;
- udział w pracach badawczych związanych z urządzeniami i systemami energetyki odnawialnej - wykonywanie prac uzupełniających, pomiarowych i pomocniczych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę