Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
Kod: 311931
Synteza: Projektuje, kontroluje wytwarzanie lub wytwarza rękodzielnicze wyroby dekoracyjne z tkaniny, haftu, koronki i dzianiny, zgodnie z technologią ich wykonania i za pomocą narzędzi i urządzeń stosowanych w rękodzielnictwie włókienniczym.
Zadania zawodowe: - wykonywanie projektu plastycznego włókienniczego wyrobu dekoracyjnego, tj.: oryginalnej odzieży lub jej zdobniczych elementów, tkaniny artystycznej, tkaniny użytkowej, kocy, serwet itp.;
- opracowywanie warunków technicznych oraz technologii wytwarzania włókienniczego wyrobu dekoracyjnego;
- kontrolowanie prawidłowości procesu wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych i dokonywanie niezbędnych korekt w poszczególnych fazach wytwarzania;
- przygotowywanie i nadzorowanie maszyn i urządzeń stosowanych w rękodzielnictwie włókienniczym, zgodnie z założonymi warunkami technicznymi oraz dyspozycyjnymi wyrobu;
- ustalanie progu rentowności wyrobu, jego ceny oraz prowadzenie negocjacji z potencjalnym nabywcą;
- racjonalne gospodarowanie materiałami i narzędziami plastycznymi;
Dodatkowe zadania zawodowe: - wykonywanie prac związanych z procesem wytwarzania wyrobów włókienniczych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę