Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Technik włókiennik
Kod: 311932
Synteza: Planuje, nadzoruje lub prowadzi procesy wytwarzania, uszlachetniania lub konserwacji wyrobów włókienniczych; przygotowuje dokumentację techniczno-technologiczną wyrobów włókienniczych.
Zadania zawodowe: - organizowanie pracy zespołom pracowników w sposób zapewniający prawidłowy przebieg procesów technologicznych i wysoką jakość wyrobów gotowych - zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii;
- opracowywanie dokumentacji techniczno-technologicznej wyrobów włókienniczych;
- planowanie i kontrolowanie przebiegu procesów technologicznych wytwarzania wyrobów włókienniczych;
- sprawowanie kontroli nad prawidłową eksploatacją maszyn i urządzeń stosowanych we włókiennictwie;
- opracowywanie progów rentowności wyrobu włókienniczego, z uwzględnieniem jego funkcji użytkowych oraz potrzeb i gustów odbiorców;
- użytkowanie przyrządów i urządzeń kontrolno-pomiarowych do wykonywania pomiarów parametrów charakteryzujących surowce, półprodukty i wyroby gotowe;
- przestrzeganie zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych i ochrony środowiska naturalnego.
Dodatkowe zadania zawodowe: - nadzorowanie wytwarzania rękodzielniczych włókienniczych wyrobów dekoracyjnych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę