Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Technik procesów introligatorskich
Kod: 311936
Synteza: Przygotowuje wkłady książkowe do oprawy twardej, szyje ręcznie komplety składek do oprawy miękkiej, wykonuje oprawy książek przy pomocy narzędzi i urządzeń introligatorskich; ręcznie lub maszynowo wykonuje wyroby introligatorskie o specjalnym przeznaczeniu np.: klasery i opakowania, ozdobne futerały a także zabezpiecza starodruki, zniszczone karty i opraw książek.
Zadania zawodowe:
 • planowanie procesów produkcyjnych i zapotrzebowania materiałowego
  w produkcji poligraficznej i introligatorskiej oraz ustalanie technologicznych parametrów produktu poligraficznego;
 • dobieranie metod i technik wykonania druków luźnych oraz dobieranie materiałów i maszyn do wykonywania druków luźnych;
 • przygotowanie materiałów oraz maszyn do wykonywania druków luźnych do wykonywania druków luźnych;
 • obsługiwanie maszyn i urządzeń do wykonywania druków luźnych;
 • dobieranie metod kontroli i oceny jakości wykonywania druków luźnych oraz prowadzenie bieżącej kontroli procesów wykonywania druków luźnych;
 • dobieranie metod i technik wykonywania opraw takich jak: klejenie, zszywanie, zgrzewanie itp. oraz przygotowanie materiałów, maszyn
  i urządzeń do wykonywania opraw;
 • obsługiwanie maszyn i urządzeń do wykonywania opraw;
 • przeprowadzanie bieżącej kontroli procesu wykonywania opraw;
 • przygotowywanie do ekspedycji druków luźnych i opraw;
 • kosztorysowanie wytwarzanych produktów poligraficznych oraz prac introligatorskich i poligraficznych;
 • ocenianie jakości materiałów i półproduktów oraz wykonania gotowego produktu introligatorskiego i poligraficznego;
 • zabezpieczanie starodruków, między innymi poprzez dezynfekcję w komorze próżniowej, oczyszczanie, odkwaszanie, uzupełnianie ubytków papieru, chemiczne zabezpieczanie papieru oraz naprawa zniszczonych kart i opraw;
 • ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń introligatorskich
  i poligraficznych, konserwowanie sprzętu, prowadzenie drobnych napraw
  i zgłaszanie awarii;
 • przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie introligatorstwa;
 • utrzymywanie kontaktu z klientami zakładu poligraficznego;
 • organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę