Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Mistrz produkcji w przemyśle chemicznym
Kod: 312201
Synteza: Zarządza i koordynuje pracą zespołu kontrolerów procesów chemicznych i operatorów urządzeń przemysłu chemicznego oraz innych pracowników w ramach produkcji chemicznej; odpowiada za realizację planów produkcyjnych wyznaczonych dla podległego zespołu.
Zadania zawodowe:
 • planowanie i optymalizowanie procesu produkcji chemicznej;
 • sterowanie procesem technologicznym oraz stosownie wszystkich obowiązujących procedur, zasad, specyfikacji i instrukcji wewnętrznych;
 • realizowanie planów produkcyjnych zgodnie z założeniami technologicznymi
  i jakościowymi;
 • kontrolowanie i koordynowanie kolejnych etapów procesu produkcji chemicznej w celu zapewnienia optymalizacji kosztowej, nieprzerwanego przebiegu procesów reakcji chemicznej o ustalonych parametrach
  i zapewnienia odpowiednich standardów jakościowych produktów;
 • sprawowanie nadzoru nad prawidłową obsługą instalacji i ciągów technologicznych przez podległych pracowników;
 • koordynowanie, monitorowanie i kontrolowanie pracy urządzeń technologicznych, pomocniczych, systemów ppoż. i bezpieczeństwa;
 • reagowanie na pojawiające się zaburzenia technologiczne oraz sytuacje awaryjne;
 • zapewnienie dbałości o instalacje i ciągi technologiczne, ustalanie planów napraw, zgłaszanie usterek do służb utrzymania ruchu oraz rozwiązywanie problemów powstających w instalacjach i ciągach technologicznych;
 • współpracowanie ze służbami utrzymania ruchu w zakresie utrzymania instalacji i ciągów technologicznych w odpowiedniej kondycji i gotowości produkcyjnej;
 • koordynowanie pracy podległego zespołu z innymi wydziałami i działami;
 • zarządzanie oraz organizowanie pracy podległego personelu (np. zespołu kontrolerów reaktorów chemicznych, sterowniczych urządzeń destylacyjnych, kontrolerów urządzeń filtrujących i oddzielających, aparatowych procesów chemicznych, operatorów reaktorów i autoklawów, operatorów urządzeń przemysłu chemicznego itp.);
 • tworzenie harmonogramów czasu pracy, ewidencjonowanie czasu pracy oraz planowanie urlopów pracowniczych;
 • zlecanie zadań pracownikom i ich rozliczanie z wykorzystaniem stosowanych w zakładzie narzędzi planistycznych, w tym komputerowych systemów zarządzania;
 • motywowanie, szkolenie (w tym planowanie i prowadzenie szkoleń stanowiskowych) i ocenianie podległych pracowników;
 • rozwiązywanie problemów związanych z organizacją pracy (w tym podejmowanie działań ukierunkowanych na poprawę organizacji i metod pracy), dbanie o współpracę w zespole;
 • utrzymanie założonych kosztów produkcji chemicznej;
 • raportowanie wyników i wskaźników produkcyjnych;
 • zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad ergonomii oraz stosowanie przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • uczestniczenie w planowaniu budżetu zakładu produkcji chemicznej;
 • tworzenie raportów, analiz i prognoz dotyczących obszaru planowania produkcji chemicznej;
 • budowanie pozytywnego wizerunku firmy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę