Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Technik rybactwa śródlądowego
Kod: 314208
Synteza: Organizuje, nadzoruje i wykonuje prace związane z hodowlą i produkcją ryb słodkowodnych w jeziorach, stawach, zbiornikach zaporowych i rzekach oraz z przechowywaniem i transportem odłowionych ryb; uczestniczy w przeprowadzaniu tarła oraz zarybianiu stawów.
Zadania zawodowe: dokonywanie oceny wód śródlądowych i otaczającego je środowiska, w celu ustalenia stanu zarybiania i możliwości zintensyfikowania produkcji oraz utrzymywanie odpowiedniego profilu produkcji w zależności od warunków przyrodniczych danego akwenu wodnego;
nadzorowanie prac pielęgnacyjnych, melioracyjnych oraz nawożenia stawów hodowlanych i produkcyjnych;
wykonywanie pomiarów jezior, pobieranie próbek wody oraz przeprowadzanie prostych badań i analiz;
nadzorowanie prac przy rozrodzie ryb w warunkach naturalnych i hodowlanych;
opracowywanie norm żywienia ryb i wybór pasz oraz ustalanie stanu ilościowego ryb w warunkach hodowlanych i produkcyjnych;
organizowanie i nadzorowanie odłowów i połowów różnych gatunków ryb;
dokonywanie wstępnej, optycznej oceny stanu zdrowia ryb, zwalczanie chorób i szkodników oraz zapobieganie im;
planowanie i przygotowywanie właściwego zimowania ryb;
kontrolowanie przestrzegania przepisów prawnych dotyczących gospodarki rybackiej, żeglugi na wodach śródlądowych, terminów wędkowania przez różnych użytkowników wód śródlądowych;
nadzorowanie wykonywania napraw i konserwacji urządzeń wodnych i sprzętu służącego do hodowli, połowu i transportu ryb;
prowadzenie dokumentacji i kalkulowanie kosztów hodowli i produkcji ryb.
Dodatkowe zadania zawodowe: wykonywanie prac potrzebnych podczas hodowli i produkcji ryb, naprawianie sprzętu i urządzeń;
uczestniczenie w badaniach naukowych prowadzonych przez inżynierów rybactwa śródlądowego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę