Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Technik przetwórstwa mleczarskiego
Kod: 314402
Synteza: Produkuje wyroby spożywcze z wykorzystaniem maszyn i urządzeń; organizuje i nadzoruje produkcję wyrobów mleczarskich; planuje proces technologiczny produkcji wyrobów mleczarskich; ocenia jakość gotowego wyrobu mleczarskiego.
Zadania zawodowe:
 • produkowanie wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń, m.in. przygotowywanie surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych itp.;
 • organizowanie i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich, m.in. planowanie procesu technologicznego produkcji wyrobów mleczarskich, ocenianie jakości gotowego wyrobu mleczarskiego na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych i dokumentacji monitorującej parametry technologiczne itp.;
 • stosowanie przepisów prawa dotyczących produkcji wyrobów spożywczych;
 • określanie wartości odżywczej produktów spożywczych;
 • stosowanie różnorodnych metod utrwalania żywności z uwzględnieniem okresu trwałości i zapewnienia zachowania jakości produktów;
 • posługiwanie się odpowiednimi maszynami i urządzeniami do produkcji wyrobów spożywczych;
 • posługiwanie się aparaturą kontrolno-pomiarową stosowaną w przetwórstwie spożywczym;
 • konserwowanie maszyn i urządzeń, prowadzenie drobnych napraw
  i zgłaszanie awarii;
 • określanie zagrożenia dla środowiska związanego z przemysłowym przetwórstwem żywności i sposoby zapobiegania tym zagrożeniom;
 • identyfikowanie zagrożeń bezpieczeństwa żywności i monitorowanie krytycznych punktów kontroli w procesach produkcji oraz podejmowanie działań korygujących zgodnie z zasadami GHP (Dobra Praktyka Higieniczna, Good Hygiene Practice), zasadami GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna, ang. Good Manufacturing Practice) i systemem HACCP (Analiza Zagrożeń
  i Krytycznych Punktów Kontroli ang. Hazard Analysis and Critical Control Point);
 • stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań;
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych;
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa mleczarskiego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę