Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Technik technologii żywności – produkcja cukiernicza
Kod: 314405
Synteza: Prowadzi prcoesy wytwarzania wyrobów cukierniczych, takich jak: czekolada, karmelki, chałwa, herbatniki, pierniki, galaretki, pomadki, sezamki; planuje pracę związaną z zaopatrzeniem materiałowym, dokunuje rozliczenia materiałowego (bezpośrednio produkcyjnego) oraz dotyczącego robocizny.
Zadania zawodowe: planowanie i organizacja pracy w zakresie zaopatrzenia materiałowego zapewniającego realizacje procesu produkcyjnego;
obliczanie normatywów dobowego zapotrzebowania maeriałów w oparciu o ich średnie żużycie;
współpraca z technologiem wydziałowym pod katem doboru surowców i opakowań zgodnych z obowiązującymi instrukcjami technologicznymi i normami zużycia;
prowadzenie kart pracy pracowników będących podstawą do obliczania ich wynagrodzenia;
kontrolowanie pobranych przez pracowników surowców oraz opakowań i rozliczanie ich żużycia w dobowych raportach produkcji;
analizowanie prawidłowości zużycia materiałów w oparciu o obowiązujące normy opracowane przez technologa wydziałowego;
przesyłanie wyrobó finalnych do magazynu wyrobów gotowych;
prowadzenie szkolen pracowników na stanowiskach pracy;
zapewnienie pracownikom niezbednej odziezy ochronnej oraz środków czystosci i higieny;
prowadzenie dokumentacji produkcyjnej obowiązującej na stanowiksu pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę