Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Technik technologii żywności – produkcja koncentratów spożywczych
Kod: 314406
Synteza: Kieruje i nadzoruje poqierzony mu odcinek produkcji poszczególnych asortymentów koncentratów spożywczych, takich jak: koncentraty obiadowe, koncentraty drugich dań, przyprawy do zup i sosów, makarony, odżywki, koncentraty do seró, przyprawy i dodatki do ciast, koncentraty ciast, kawy, kakao, wanilii, hydrolizaty białkowe; dokunej rozliczeń produkcyjnych oraz uczstniczy we wdrażaniu i opracowywaniu nowych technologii.
Zadania zawodowe: organizowanie produkcji i stanowisk pracy oraz instruowanie zatrudnionych w zakresie obsługi maszyn i urządzeń, przestrzegania normatywów technologicznych i higieny pracy;
nadzorowanie prawidłowości przebiegu procesu technologicznego (wstępnej obróbki surowca, prażenia, suszenia, zagęszczania, mielenia, przesiewania, mieszania, dozowania, pakowania w opakowania jednostkowe i zbiorcze, przy uwzględnieniu cechy higroskopijności występującej w gotowych wyrobach);
nadzorowanie właściwej eksploatacji linii produkcyjnych oraz poszczególnych maszyn, a w razie awarii samodzielne podejmowanie decyzji lub zgłaszanie awarii przełożonym;
kontrolowanie przestrzegania parametrów technologicznych w poszczególnych fazach produkcji;
rozliczanie ilości zużytych surowców, opakowan i materiałów pomocniczych;
współuczestniczenie przy opracowywaniu instrukcji technologicznych oraz normatywów zużycia surowców i materiałów pomocniczych;
udział w badaniach związanych z opracowywaniem npwych asortymentów i technologii;
nadzór nad pracownikami w zakresie przestrzegania higieny i przepisów bhp oraz ppoż. (wiekszość półfabrykatów i produktów ma konsystencję pylistą).
Dodatkowe zadania zawodowe: wykonywanie badań analitycznych surowców, półfabrykatów i produktów gotowych oraz innych analiz specjalistycznych z wykorzystaniem sprzętu i aparatury laboratoryjnej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę