Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Technik technologii żywności – przechowalnictwo chłodnicze i technologia żywności mrożonej
Kod: 314408
Synteza: Organizuje i nadzoruje prace związane z produkcją mrożónych owoców i warzyw, wyrobów kulinarnych, lodów oraz chłodniczym przechowywaniem produktów żywnościowych, dokonuje rozliczeń produkcyjnych oraz uczestniczy w opracowywaniu dokumentacji produkcyjnej.
Zadania zawodowe: nadzorowanie prawidłowości przebiegu procesów technologicznych oraz prawidłowej eksploatacji maszyn i linii produkcyjnych;
nadzorowanie odpowiedniego rozmieszczenia towarów w zamrażalniach i komorach chłodniczych , tworzenia partii towarów i ich oznakowania;
prowadzenie kontroli i rejestrowanie temperatury zamrażanych towarów oraz warunków klimatycznych w zamrażalniach i komorach chłodniczych;
przeprowadzanie oceny jakościowej towarów przyjętych do składowania, surowców do produkcji i wyprodukowanych wyrobów;
nadzorowanie stanu higieniczno-sanitarnego pomieszczeń chłodniczych, produkcyjnych, maszyn i urządzeń, środkó transportu i higieny osobistej pracownikó;
nadzorowanie przyjęcia, wydania i przemieszczenia towarów;
zapewnienie zaopatrzenia działu w niezbędne materiały i opakowania;
rozliczanie ilości zużytych surowców, materiałów, opakowań, wyprodukowanych wyrobów, nakładu robocizny oraz sporządzanie dokumentacji zawiązanej z przyjęciem, wewnętrznym przewozem i wydaniem towarów;
organizowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników, czuwanie nad przestrzeganiem przez nich przepisów bhp, w tym stosowania odzieży ochronnej, bezpiecznej obsługi maszyn itp.;
uczestniczenie w opracowywaniu receptur i instrukcji technologicznych, norm zużycia surowców i materiałów, norm pracy, planów produkcji i wykorzystania pojemności składowej komór.
Dodatkowe zadania zawodowe: uczestnictwo w badaniach związanych z opracowaniem nowych wyrobów i technologii;
zawieranie umó kontraktacyjnych z plantatorami oraz czuwanie nad terminową dostawą surowców.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę