Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Technik technologii żywności – przetwórstwo mięsne
Kod: 314411
Synteza: Kieruje i nadzoruje powierzony mu odcinek produkcji mięsa, wędlin, wędlin podrobowych, konserw, tłuszczy , ubocznych artykułów uboju; dokunej rozliczeń produkcyjnych oraz uczestniczy we wdrażaniu i opracowywaniu nowych technologii.
Zadania zawodowe: nadzorowanie prawidłowości przebiegu cyklu produkcyjnego przez kontrolę obowiązujących parametrów technologicznych;
dokonywanie kontroli miedzyoperacyjnych w zakresie zgodności z obowiązującymi normami technologicznymi;
samodzielne podejmowanie decyzji w przypadku zakłóceń w produkcji lub zgłaszanie ich przełożonym;
organizowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników;
rozliczanie ilości zużytych surowców, opakowań i materiałów pomocniczych zgodnie z obowiązującymi normami;
prowadzenie dokumentacji produkcyjnej;
zapewnianie dobrego zaopatrzenia działu w surowce i materiały niezbędne do produkcji;
uczestniczenie w opracowywaniu instrukcji technologicznych oraz noramtywów zużycia surowców i materiałów pomocniczych;
uczestniczenie w badaniach związanych z opracowywaniem nowych technologii i asortymentów;
nadzór nad podlgłymi pracownikami w zakresie przestrzegania przepisów bhp

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę