Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Technik technologii żywności – przetwórstwo mleczarskie
Kod: 314412
Synteza: Kieruje i nadzoruje powierzony mu odcinek produkcji takich wyrobów jak: mleko spożywcze, śmietana spożywcza, napoje mleczne, masło sery (podpuszczkowe, dojrzewające) twarde i miękkie, sery topione, lody mleko zagęszczone i mleko w proszku, kazeiny i białczany sodu, odżywki i preparaty mlekozastępcze ; dokonuje rozliczeń produkcji oraz uczestniczy w badanuiach naukowych i opracowywaniu nowych wyrobów i technologii.
Zadania zawodowe: organizowanie i nadzorowanie produkcji oraz stanowisk pracy, instruowanie zatrudnionych w zakresie obsługi maszyn i urządzeń oraz przestrzegania higieny i normatywów technologicznych;
dokonywanie kontroli międzyoperacyjnych w zakresie zgodności z obowiązującymi normami , zwłaszcza że mleko i jego przetwory, śzczególnie lody są pożywką dla bakerii powodujących ciężkie schorzenia u ludzi;
nadzór nad właściwą eksploatacją linii produkcyjnych oraz maszyn i urządzeń,a w razie awarii samodzielne podejmowanie decyzji lub zgłaszanie ich przełozonym;
współuczestniczenie przy opracowywaniu instrukcji technologicznych oraz noramtywów zużycia surowców i materiałów pomocniczych;
prowadzenie dokumentacji dotyczącej ilości wyprodukowanych wyrobów, zużycia surowców, materiałów pomocniczych oraz nakłądu pracy;
udział w badaniach związanych z opracowywaniem nowych materiałów i technologii,
nadzór nad pracownikami w zakresie przestrzegania higieny i przepisów bhp oraz ppoż.
Dodatkowe zadania zawodowe: wykonywać badania analityczne surowców, półfabrykatów i produktów gotowych oraz inne analizy specjalistyczne z wykorzystaniem sprzetu i aparatury laboratoryjnej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę