Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Technik technologii żywności – przetwórstwo owocowo-warzywne
Kod: 314413
Synteza: Kieruje i nadzoruje powierzony mu odcinek produkcji wyrobów z owoców, warzyw i grzybów, soków i napojów, koncentratów owocowych i warzywnych; dokonuje rozliczeń produkcyjnych oraz uczestniczy w badaniach i opracowywaniu nowych technologii i wyrobów.
Zadania zawodowe: nadzorowanie prawidłowości przebiegu produkcji oraz kontrolowanie obowiązujących parametrów technologicznych;
dokonywanie kontroli między poszczególnymi fazami produkcji w zakresie zgodności z obowiązującymi normami jakościowymi, instrukcjami i recepturami;
podejmowanie samodzielnych decyzji w przypadku zaistniałych zakłóceń produkcji lub zgłaszanie ich przełożonym;
zapewnianie dobowego zaopatrzenia działu w niezbędne surowce, materiały, opakowania oraz przekazywanie wyrobów do magazynu;
organizowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników;
rozliczanie ilości zużytych surowców, opakowań i materiałów pomocniczych zgodnie z obowiązującymi normatywami;
prowadzenie kart pracy pracowników produkcji oraz innej dokumentacji;
nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników przepisów bhp w zakresie stosowania odzieży ochronnej, zabezpieczeń osobistych, bezpiecznej obsługi urządzeń, czystości na stanowiskach pracy, itp.;
uczestniczenie w opracowywaniu instrukcji technologicznych oraz normatywów zużycia surowców i materiałów;
uczestniczenie w badaniach związanych z opracowywaniem nowych wyrobów i technologii.
Dodatkowe zadania zawodowe: wykonywanie badań analitycznych surowców, półfabrykatów i produktów gotowych oraz innych analiz specjalistycznych z wykorzystaniem sprzętu i aparatury laboratoryjnej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę