Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Technik technologii żywności – przetwórstwo zbożowe
Kod: 314416
Synteza: Nadzoruje prace magazynowe i technologiczne związane z przetwórstwem zbóż i produkcji pasz; kieruje pracami przy skupie, przyjmowaniu i magazynowaniu produktów zbożowych oraz ich przemiale lub mieszalnictwie, a po wytworzeniu - przy pakowaniu i wydawaniu gotowych produktów z zakładu przetwórstwa zbożowego.
Zadania zawodowe: ocenianie organoleptyczne wartości i jakosci surowców kierowanych do przetwórstwa;
zapewnienia sprawnego działania maszyn i urządzeń w procesach technologicznych przetwórstwa zbożowego;
nadzorowanie w młynie właściwym rozdrabniania produktów zbożowych a w wytwórni pasz-mieszania;
ustalanie i zgłaszanie dyrekcji i przedsiebiorstwa potrzeb techniocznych dla realizacji przebiegu technologicznego rozdrabniania ziarna i mieszania komponentów oraz określanie stanu techncznego maszyn i urządzeń;
utrzymywanie stałej współpracy w zakresie technologii z inżynierem młynarstwa lub samodziene nadzorowanie produkcji wg ustalonych schematów przemiałowych;
utrzymywanie stałej współpracy z laboratorium przy młynie lub przy wytwórni pasz w zakresie dostarczania próbek do badań, odbierania wyników i na ich podstawie dokonywanie regulacji procesów technologicznych;
korzystanie ze wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej;
nadzorowanie utrzymywania porządku na stanowiskach pracy w młynie i wytwórni pasz, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwwybuchowego;
prowadzenie ewidencji i dokumentacji pracy zmian w zakładach przetwórstwa zbóż;
wnioskowanie w zakresie prac mechaniczno-warsztatowych, potrzebnych do zapewnienia ruchu maszyn i urządzeń w zakładach przetwórstwa zbóż;
wnioskowanie w zakresie prac mechaniczno-warsztatowych, potrzebnych do zapewnienia ruchu maszyn i urządzeń w zakładach przetwórstwa zbóż;
nadzorowanie utrzymywania porządku na terenie zakładu przetwórstwa zbóż.
Dodatkowe zadania zawodowe: . uczestniczenie w pracach warsztatowych;
wykonywanie pomocniczych prac projektowych;
uczestnictwo w nadzorze wykonawstaw inwestycji;
sugerowanie nt. składu i kwalifikacji załogi działów produkcyjnych zakładu przetwórstwa zbóż.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę