Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Technik żeglugi śródlądowej
Kod: 315216
Synteza: Wykonuje prace pokładowe i maszynowe związane z eksploatacją statku w portach i na drogach wodnych; obsługuje urządzenia i wyposażenie pokładowe lub mechanizmy statku; organizuje i nadzoruje pracę załogi statku w czasie załadunku, w czasie podróży i przy wyładunku; załatwia formalności związane z przyjęciem i zdaniem towaru; prowadzi dokumentację załogi statku, dokumentację rozliczeniową zużycia paliwa, olejów; prowadzi rozliczenie czasu pracy załogi oraz gospodarkę materiałową na statku; eksploatuje statek, maszyny i mechanizmy statku.
Zadania zawodowe: obsługiwanie urządzeń sterowych, maszynowych oraz mechanizmów pomocniczych statku;
obsługiwanie urządzeń i wyposażenia: cumowniczego, ratunkowego, kotwicznego, sygnałowego, holowniczego lub maszynowego;wykorzystywanie przyrządów kontrolno-pomiarowych, wskazań parametrów pracy mechanizmów i urządzeń statku, jak: termometry, manometry, obrotomierze, tablice świateł nawigacyjnych, wskaźniki położenia sterów, wskaźniki prędkości kątowej statku;
posługiwanie się instrukcjami dotyczącymi zasad transportu i składowania przewożonego towaru;
czytanie dokumentacji technicznej statku i jego mechanizmów;
organizowanie i nadzorowanie pracy załogi w czasie załadunku, podróży i przy wyładunku towaru;
załatwianie formalności związanych z przyjęciem i zdaniem towaru;
prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej zużycia paliwa, olejów; paliwa;
prowadzenie rozliczeń czasu pracy załogi oraz gospodarki materiałowej na statku.
Dodatkowe zadania zawodowe: pełnienie obowiązków kierownika maszyn;
pełnienie funkcji oficerskich na statku - porucznika lub mechanika żeglugi śródlądowej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę