Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Mechanik lotniczy obsługi technicznej
Kod: 315318
Synteza: Wykonuje czynności obsługi konstrukcji, urządzeń napędowych oraz systemów mechanicznych i elektrycznych statku powietrznego (samolotu, śmigłowca, szybowca itp.) podczas przeglądów okresowych oraz bezpośrednio przed lotem; przygotowuje samolot do lotu (wykonuje tankowanie, przegląd silnika, płatowca i oprzyrządowania)
Zadania zawodowe:
 • wykonywanie i poświadczanie obsługi technicznej statków powietrznych
  w zakresie obsługi konstrukcji, urządzeń napędowych oraz systemów mechanicznych i elektrycznych z uwzględnieniem ograniczeń wpisanych do posiadanej licencji;
 • właściwie stosowanie specjalistycznych narzędzi i wyposażenia do wykonywania testów i obsługi technicznej konstrukcji, urządzeń napędowych oraz systemów mechanicznych i elektrycznych statku powietrznego;
 • czytanie rysunków technicznych, schematów logicznych, ideowych
  i montażowych elementów konstrukcji, instalacji, podzespołów i części statków powietrznych;
 • zapewnianie bezpiecznego wykonywania obsługi technicznej, inspekcji
  i innych prac rutynowych zgodnie z podręcznikami obsługowymi, instrukcjami oraz kartami zadaniowymi właściwymi dla danego typu statku powietrznego;
 • uczestniczenie w przygotowaniach statków powietrznych do wykonywania
  i poświadczania obsługi technicznej, w tym mycie statku powietrznego, opróżnianie zbiorników paliwa i oleju, usuwanie ładunku, kontrolowanie ważności dokumentów itp.;
 • demontowanie, wymienianie i montowanie podzespołów i modułów właściwych dla typu statku powietrznego;
 • przeprowadzanie przeglądu po zakończeniu obsługi statku powietrznego;
 • dokumentowanie poszczególnych czynności przeglądu lub obsługi oraz wpisywanie poświadczeń obsługi do dokumentów obsługi statku powietrznego;
 • samodzielne opracowywanie prostej dokumentacji technicznej i planistycznej procesów obsługowo-naprawczych statków powietrznych i ich podzespołów;
 • organizowanie stanowiska pracy w zakresie przygotowania odpowiednich narzędzi i środków transportu oraz zapewnianie bezpieczeństwa pracy;
 • prowadzenie racjonalnej gospodarki materiałami eksploatacyjnymi
  i częściami zamiennymi;
 • przestrzeganie przepisów prawa lotniczego;
 • przestrzeganie zasad ergonomii oraz przepisów bhp, ochrony ppoż.
  i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • pełnienie obowiązków koordynatora napraw statków powietrznych dokonywanych w różnych warsztatach zawężonej specjalizacji.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę