Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Technik urządzeń ruchu lotniczego
Kod: 315501
Synteza: Utrzymuje urządzenia elektroniczne zabezpieczające ruch lotniczy w stanie zapewniającym właściwe ich wykorzystanie, ciągłość i niezawodność ich pracy; prowadzi pomiary pracy urządzeń radiokomunikacyjnych, radiolokacyjnych, teletransmisyjnych oraz radionawigacyjnych (urządzenia radarowe, nadajniki odbierające łączność radiową powietrze-ziemia, sieć dalekopisową, urządzenia nawigacyjne); usuwa awarie urządzeń ruchu lotniczego.
Zadania zawodowe: stałe kontrolowanie pracy urządzeń ruchu lotniczego; obserwowanie wskaźników sygnalizacyjnych i wskazań urządzeń radiokomunikacyjnych, radiolokacyjnych i radionawigacyjnych;
przyjmowanie, rejestrowanie, analizowanie informacji o pracy urządzeń ruchu lotniczego;
powiadamianie służb odpowiedzialnych za przywrócenie ich prawidłowej pracy w przypadku ich niesprawności;
przygotowywanie odpowiedzialnych ekip do usuwania awarii urządzeń ruchu lotniczego;
wykonywanie czynności technicznych związanych z montażem nowych urządzeń wprowadzanych do eksploatacji;
kompletowanie dokumentacji technicznej dotyczącej pracy urządzeń i instalacji;
wykonywanie prac konserwacyjnych powierzonych urządzeń; prowadzenie ewidencji części zapasowych;
przedstawianie wniosków, wraz z dokumentacją techniczną, dotyczących usprawnień technicznych urządzeń ruchu lotniczego;
prowadzenie szkoleń z zakresu radiokomunikacji, radiolokacji i radionawigacji dla pracowników rozpoczynających pracę;
kontrolowanie komputerowej rejestracji danych o sytuacji powietrznej; kopiowanie zbiorów z danymi na taśmę magnetyczną; okresowe przeprowadzanie testów komputerów, wskaźników oraz systemu przetwarzania danych;
analizowanie wyników pomiaru parametrów urządzeń dokonanych z powietrza oraz wyników pomiarów parametrów naziemnych i przekazywanie wyników do przełożonych;
uaktualnianie map, wprowadzanie nowych punktów nawigacyjnych i nowych dróg powietrznych;
pełnienie dyżurów i wpisywanie do raportu dyżurnego przebiegu dyżuru oraz wszelkich czynności pełnionych w czasie dyżuru.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę