Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Technik ortopeda
Kod: 321403
Synteza: Projektuje i produkuje przedmioty ortopedyczne oraz realizuje indywidualne, nietypowe zamówienia.
Zadania zawodowe: projektowanie przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego, z uwzględnieniem anatomii topograficznej i plastycznej oraz proporcji ciała w różnych okresach rozwoju człowieka oraz zasad biomechaniki ortopedycznej;
wykonywanie sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego w zakładach przemysłowych i rzemieślniczych;
realizacja indywidualnych zamówień na przedmioty ortopedyczne;
dostosowywanie przedmiotów ortopedycznych do potrzeb użytkownika;
dostosowywanie sprzętu codziennego użytku dla osób niepełnosprawnych;
prowadzenie instruktażu posługiwania się przedmiotami ortopedycznymi;
wykonywanie montażu i demontażu oraz obróbki wykończeniowej przedmiotów ortopedycznych;
dobieranie i stosowanie metody przetwarzania i obróbki surowców oraz materiałów wykorzystywanych w technice ortopedycznej;
pobieranie miary, wykonywanie odlewów gipsowych, dobieranie elementów i półfabrykatów do wykonywania protez tymczasowych;
dokonywanie okresowych przeglądów i napraw przedmiotów ortopedycznych;
kierowanie procesem technologicznym, organizowanie stanowisk pracy i zabezpieczenia materiałowego produkcji;
nadzorowanie eksploatacji i legalizacji maszyn, urządzeń i sprzętu;
posługiwanie się urządzeniami, przyrządami i aparaturą pomiarową;
prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej, technologicznej, ewidencyjnej i materiałowej;
współpraca z placówkami ochrony zdrowia, dotycząca zakresu i poziomu zabezpieczenia w przedmioty ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę