Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Technik weterynarii
Kod: 324002
Synteza: Pomaga lekarzowi weterynarii w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt, kontroli stanu zdrowotnego i higienicznego zwierząt; wykonuje zabiegi sanitarno-weterynaryjne oraz zabiegi unasieniania zwierząt.
Zadania zawodowe: określanie prawidłowej i nieprawidłowej budowy oraz czynności organizmów zwierzęcych;
zapobieganie chorobom zwierząt oraz ocenianie stanu higienicznego i zagrożenia zdrowia zwierząt;
wykonywanie zabiegów sanitarno-weterynaryjnych oraz zabiegów unasieniania zwierząt;
pełnienie nadzoru sanitarno-weterynaryjnego nad produkcją, składowaniem, transportem i obrotem artykułami żywnościowymi pochodzenia zwierzęcego;
badanie zwierząt rzeźnych i mięsa;
wykonywanie podstawowych badań analitycznych tkanek i płynów ustrojowych zwierząt oraz środków spożywczych i produktów pochodzenia zwierzęcego na potrzeby diagnostyki oraz nadzoru sanitarno-weterynaryjnego;
określanie zagrożenia wynikającego z kontaktu ze zwierzętami chorymi;
poskramianie, unieruchamianie i kładzenie zwierząt oraz przygotowywanie pola operacyjnego;
asystowanie przy zabiegach weterynaryjnych i chirurgicznych oraz przy sekcji;
pielęgnowanie zwierząt przed i po zabiegach chirurgicznych;
zakładanie opatrunków, wykonywanie zleconych wstrzykiwań podskórnych i domięśniowych oraz udzielanie zwierzętom pierwszej pomocy w nagłych wypadkach;
przeprowadzanie korekcji racic, kopyt i rogów;
przeprowadzanie szczepień, odrobaczania i oprysków zwierząt;
przeprowadzanie zabiegów unasieniania zwierząt, z zapewnieniem właściwych warunków zoohigienicznych;
prowadzenie akcji odkażania zagród, placów spędowych, środków przewozu itp.;
prowadzenie instruktażu w zakresie biologicznego odkażenia nawozu, żywienia zwierząt i higieny produkcji zwierzęcej;
mycie, wyjaławianie, konserwacja narzędzi i sprzętu weterynaryjnego;
prowadzenie dokumentacji związanej z nadzorem weterynaryjnym (książki zabiegów, badań diagnostycznych, kart klinicznych zwierząt) i unasienianiem.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę