Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Technik dozymetrysta
Kod: 325510
Synteza: Zapewnia pomoc techniczną inżynierom systemów bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;
zajmuje się pomiarami podstawowych wskaźników narażenia na napromieniowanie jonizujące na stanowiskach pracy;
prowadzi ewidencję narażenia personelu na napromieniowanie, ewidencję aparatury dozymetrycznej oraz ewidencję źródeł promieniowania jonizującego.
Zadania zawodowe: zapewnianie pomocy technicznej inżynierowi systemów bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;
wykonywanie pomiarów dozymetrycznych do celów naukowo-badawczych;
wykonywanie do celów kontrolnych pomiarów dozymetrycznych na stanowiskach pracy i w innych wskazanych przez przełożonego miejscach;
prowadzenie ewidencji dawek indywidualnych osób pracujących w polach promieniowania jonizującego;
prowadzenie ewidencji aparatury dozymetrycznej oraz źródeł promieniowania jonizującego znajdujących się na stanie własnej komórki organizacyjnej;
nadzorowanie realizacji harmonogramu wzorcowania aparatury dozymetrycznej znajdującej się na stanie własnej komórki organizacyjnej;
prowadzenie ewidencji innych wskaźników narażenia na napromieniowanie, jak poziomy skażeń, poziomy mocy dawek.
Dodatkowe zadania zawodowe: Brak

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę