Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Taksator
Kod: 331506
Synteza: Dokonuje szacowania wartości mienia oraz ustala wielkości strat powstających wskutek zdarzeń losowych.
Zadania zawodowe: ـ dokonywanie oględzin i oceny stanu faktycznego mienia (budynków, maszyn, urządzeń, pojazdów, ładunków, towarów) i w miarę potrzeby fotograficzne dokumentowanie;
opisywanie konstrukcji, budowy, użytych materiałów i surowców, wyposażenia itp.; sporządzanie odpowiedniej dokumentacji;
obliczanie lub weryfikowanie wartości mienia;
ustalanie przyczyn i rozmiaru strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego, sporządzanie odpowiednich protokołów;
obliczanie wysokości ewentualnych odszkodowań;
stałe uzupełnianie wiedzy w zakresie swojej specjalności.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę