Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Broker ubezpieczeniowy
Kod: 332104
Synteza: W imieniu i na rachunek klienta pośredniczy w zawieraniu umów ubezpieczeń majątkowych i osobowych.
Zadania zawodowe: fachowe doradzanie w zakresie najkorzystniejszych dla klienta rodzajów i warunków ubezpieczeń;
wyjaśnianie klientom przepisów i klauzul ubezpieczeniowych;
przeprowadzanie rokowań z ubezpieczycielem, stosownych do otrzymanych ofert i wniosków o ubezpieczenie;
zawieranie wynegocjowanych umów ubezpieczenia;
inkasowanie należnych składek ubezpieczeniowych i przekazywanie ich na rachunek ubezpieczyciela;
przeprowadzanie pertraktacji w sprawie zmian w zawartych umowach lub ich przedłużenia.
Dodatkowe zadania zawodowe: pełnienie funkcji rzecznika ubezpieczeniowego w przypadkach zaistnienia wypadku objętego ubezpieczeniem;
odbiór odszkodowania z tytułu powstałych szkód po uzyskaniu pełnomocnictw od ubezpieczonego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę