Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Technik spedytor
Kod: 333108
Synteza: Planuje i organizuje przewóz ładunków; odpowiada za prowadzenie dokumentacji dotyczącej zadań transportowo-spedycyjnych oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi i zagranicznymi; monitoruje przebieg procesu transportowego.
Zadania zawodowe:
 • opracowanie planu realizacji usługi transportowej, w tym dobieranie środków technicznych i środków transportu do realizacji usług transportowych;
 • stosowanie przepisów prawa dotyczących organizacji transportu, procedur celnych i pracy kierowców;
 • stosowanie przepisów prawa dotyczących technicznych środków realizacji procesów transportowych, w tym ocenianie zgodności środków transportu
  z obowiązującymi zasadami i przepisami prawa;
 • wyznaczanie parametrów, zakresu i sposobu realizacji usług transportowych, w tym dobieranie środków technicznych do realizacji procesów transportowych;
 • określanie jednostek ładunkowych, dobieranie opakowań transportowych do rodzaju ładunku lub potrzeb klienta oraz dobieranie sposobu zabezpieczania ładunku;
 • przestrzeganie zasad oznaczeń ładunków i środków transportu;
 • przestrzeganie procedur dotyczących przyjęcia i przekazania transportowanego towaru;
 • nadzorowanie przebiegu procesu transportowego z wykorzystaniem systemów monitorowania i rejestrowania środków transportu i ładunków oraz nadzorowanie pracy kierowców i załóg pojazdów;
 • określanie zakresu odpowiedzialności cywilnej przewoźnika i spedytora oraz wybieranie rodzaju i zakresu ubezpieczenia ładunku;
 • sporządzanie dokumentów spedycyjno-transportowych oraz prowadzenie dokumentacji środków technicznych w języku polskim i/lub języku obcym;
 • analizowanie kosztów spedycyjno-transportowych oraz ustalanie cen
  i taryfikatorów usług spedycyjnych;
 • analizowanie ofert kontrahentów i wybieranie dostawców i podwykonawców oraz przygotowywanie ofert usług spedycyjnych;
 • dobieranie instrumentów marketingowych do rodzaju usługi lub wymagań klienta;
 • sporządzanie umów na świadczenie usług z kontrahentami;
 • analizowanie efektywności usług spedycyjnych;
 • przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej
  i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie spedycji;
 • zarządzanie zespołem pracowników;
 • uczestniczenie w negocjacjach z klientami i podwykonawcami.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę